Kategorie

Polityka prywatności

powrót

 

W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), jak również w oparciu o przepisy krajowe, poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu internetowego www.pieczatki.pl.

1. Administratorem danych osobowych osoby korzystającej Platformy B2B (dalej: „Użytkownik”) jest spółka Novisat Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Zaporoskiej 37b, 53-519 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocław we Wrocławiu pod numerem KRS 0000030402, NIP PL8992418906, REGON 932679450 (dalej: „Administrator”).

2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy B2B Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkowników. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Platformy B2B (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celach:

2.1. świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2.2. zawierania z Użytkownikiem Platformy B2B i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkowników na Platformie B2B;

2.3. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2.4. spełnienia zobowiązań prawnych, w tym w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

2.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

2.6. w wewnętrznych celach analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z Platformy B2B, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

2.7. w celach marketingowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, marketingowych oraz promocyjnych związanych z działalnością Administratora. Brak wskazanej zgody nie ma wpływu na proces realizacji zamówienia. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe oraz w celu prowadzenia innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4. Użytkownik Platformy B2B wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie logowania i składania zamówienia na Platformie B2B oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego na Platformie B2B, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym na Platformie B2B.

5. Logowanie na Platformę B2B oraz złożenie zamówienia przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu logowania do Platformy B2B oraz przyjęcia i obsługi zamówienia. Korzystając z Platformy B2B Użytkownik może dobrowolnie podać dane dodatkowe, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Platformy B2B jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zamówień na Platformie B2B.

7. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na Platformie B2B. Jeżeli Użytkownik umieszcza na Platformie B2B jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, podmioty wykonujące usługi w zakresie wsparcia procesu sprzedaży, jak również inne podmioty współpracujące z Administratorem przy prowadzeniu przez niego działalności, w tym dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty powiązane z Administratorem, w tym spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

9. Dane osobowe użytkowników Platformy B2B przetwarzane będą do momentu: rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, przewidzianego w Regulaminie na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru, wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

10. Użytkownik Platformy B2B w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia:

10.1. Prawo dostępu do danych osobowych;

10.2. Prawo ich sprostowania; 

10.3. Prawo ich usunięcia;

10.4. Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

10.5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

10.6. Prawo do przenoszenia danych;

10.7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Użytkownika Platformy B2B nie są przekazywane do osób trzecich.

12. Administrator może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez Platformę B2B w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień Użytkownika.

13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B.

14. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

15. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

16. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

17. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik Platformy B2B może skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.

18. Korzystając z Platformy B2B Użytkownik potwierdza akceptację regulaminu w tym akceptację ww. warunków polityki prywatności.

Proszę czekać, trwa ładowanie...