Kategorie

Reklamacje i zwroty

powrót

 

1. Warunki rozpatrzenia reklamacji ilościowej

1.1. Wszelkie towary wysyłane z firmy Novisat za pośrednictwem firm kurierskich pakowane są w kartony oznaczone logo CONOTECH i zaklejone taśmą z nazwą firmy Novisat Sp. z o.o. List przewozowy dołączany jest do każdej przesyłki i zawiera o niej podstawowe informacje. 

1.2. Klient odbierający towar zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru jest nienaruszone, a w szczególności, czy taśma z logo Novisat nie jest uszkodzona lub uzupełniona innym rodzajem taśmy.

1.3. Klient odbierający towar powinien sprawdzić, czy waga otrzymanej przesyłki jest zgodna z wagą podaną na liście przewozowym oraz czy ilość dostarczanych kartonów jest zgodna z listem przewozowym.

1.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu przesyłki, należy w obecności kuriera spisać protokół rozbieżności, co pozwala na dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.

1.5. Jeśli w przesyłce odebranej od kuriera w stanie nienaruszonym, stwierdzono brak towaru w stosunku do załączonego dokumentu WZ lub faktury, należy pisemnie zgłosić reklamację ilościową. Dostarczyć ją można w formie pisemnej do siedziby firmy Novisat Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem novisat@novisat.pl w terminie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.

 

1.6. Do rozpatrzenia reklamacji ilościowej niezbędne są następujące informacje:

- Nazwa i adres firmy zgłaszającej reklamację;

- Data zakupu;

- Wskazanie osoby stwierdzającej brak towaru;

- Numer dokumentu dołączonego od dostawcy (WZ, faktura);

- Lista rozbieżności towarów;

- Informacja o wadze i stanie przesyłki.

2. Tryb rozpatrzenia reklamacji ilościowej.

2.1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu pisma lub e-mail.

2.2. Firma Novisat Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje odbiorcę na piśmie (lub e-mail) o decyzji i sposobie załatwienia reklamacji.

2.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, firma Novisat Sp. z o.o. wyśle niezwłocznie braki towarowe na swój koszt.

3. Tryb rozpatrzenia reklamacji jakościowej

3.1. Firma Novisat Sp. z o.o. honoruje reklamacje jakościowe, które rozpatrywane będą w trybie indywidualnym.

Proszę czekać, trwa ładowanie...